Notificacións e avisos relativos á COVID-19

Notificación Contido Descarga
Plan de actuación fronte á COVID-19 Medidas de actuación fronte á COVID no centro educativo  Arquivo PDF
 Plan de continxencia Medidas para a xestión dos abrochos, a implantación da ensinanza telemática e a reincorporación ás aulas.  Arquivo PDF
 Medidas de prevención  Instrucións para o profesorado  Arquivo PDF

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es