Publicadas as listaxes de adxudicación definitiva de becas erasmus para o curso 2020-21

Publicouse a listaxe definitiva de persoas que teñen dereito a unha beca erasmus para o presente curso 2020-21. Ábrese un periodo de 5 días lectivos para que as persoas interesadas poidan presentar as reclamacións oportunas se así o estiman conveniente.

Pódese acceder á listaxe a través do seguinte enlace: https://portadaauga.es/wp-content/uploads/2021/01/Lista-becas-Erasmus.odt