Resolución provisional da asignación das bolsas Ersamus para persoal durante o curso 2022-23

No enlace que se presenta a continuación atópase a información relativa a asignación das bolsas erasmus para docentes no presente curso 2022-2023. Contra a presente resolución poden realizarse as alegacións que se consideren oportunas dentro dun prazo de 5 días hábiles. Posteriormente, publicarase a listaxe definitiva.

 

Programas internacionais