Acreditación de Competencias 2021

Na actualidade estamos á espera de que se publique a información relacionada co procedemento de acreditación de competencias para o presente curso académico. En canto se dispoña dela, publicarase neste mesmo espazo.

 

 

Probas Libres 2020-2021

A través dos enlaces que se presentan a continuación pódese acceder a toda a información sobre os prazos previstos para a o proceso de matriculación e para a realización das probas libres do presente curso 2020-2021.

Calendario Probas Libres

Información sobre a admisión e para cubrir o impreso da solicitude  

 


Horarios dos exames de Probas Libres

A continuación preséntanse a relación de datas e horarios das probas libres para cada un dos ciclos que forman parte da oferta educativa do centro educativo, pódese acceder ás mesmas premendo no enlace:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
 CM XESTIÓN ADMINISTRATIVADatas e horarios das probas
 CS ADMINISTRACIÓN E FINANZASDatas e horarios das probas
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
 CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOSDatas e horarios das probas
 CM CARROZARÍADatas e horarios das probas
 CS AUTOMOCIÓNDatas e horarios das probas
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE 
 CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIADatas e horarios das probas
 CS EDUCACIÓN INFANTILDatas e horarios das probas
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
 ZM OBRASDatas e horarios das probas
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOSDatas e horarios das probas

 


Bibliografía por Familias Profesionais para as Probas Libres 2020-2021

A continuación preséntanse a relación da bibliografía recomendadada para cada un dos módulos dos ciclos que forman parte da oferta educativa do centro educativo, pódese acceder ás mesmas premendo no enlace:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE 
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN DE IDIOMAS
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE FOL
Bibliografía recomendada

 


Notas definitivas das Probas Libres

Neste espazo publicaranse as notas das persoas aspirantes unha vez vez remate o proceso de avaliación

 

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es