Acreditación de Competencias 2020

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020. Para máis información, premer no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/fp/node/15690

O VINDEIRO DÍA 26 DE XUÑO REALIZARASE A REUNIÓN DE ASESORAMENTO GRUPAL ÁS 17:00 DA TARDE. ESTA REUNIÓN É DE OBRIGADA ASISTENCIA PARA TODAS AQUELAS PERSOAS QUE FORON ADMITIDAS PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS.Probas Libres 2019-2020

A través do enlace que se presenta a continuación pódese acceder a toda a información sobre os prazos previstos para a o proceso de matriculación e para a realización das probas libres do presente curso 2019-2020.

https://www.edu.xunta.gal/fp/probas-libres-convocatoria-actual

– O prazo de presentación de solicitudes para a matricula abrangue desde o 1 ao 12 de xuño de 2020.

– O periodo para a realización das probas está previsto para a primeira quincena de setembro do 2020.


Notas definitivas das Probas Libres


Horarios dos exames de Probas LibresProgramacións Probas Libres

* Cómpre sinalar que só se expoñen as programacións daqueles módulos que contan con persoas matriculadas para a realización das probas segundo se estableceu na convocatoria.


FAMILIA PROFESIONAL DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CICLO SUPERIOR DE EDUCACION INFANTIL

Programación de Habilidades Sociais

Programación de Expresión e Comunicación

Programación de Xogo

Programación de Desenvolvemento cognitivo e motor

Programación de Autonomía persoal e saúde infantil.

CICLO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Programación Formación e orientación laboral

Programación Empresa e iniciativa 

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

CICLO SUPERIOR DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS

–  Programación de Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas.

Programación de Configuración de instalacións eléctricas

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULO

CICLO MEDIO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Programación de Sistemas Auxiliares de Motor

Programación de Sistemas de carga e arranque

Programación de Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es