Aviso legal e política de privacidade

Información xeral

A continuación pásanse a enumerar e describir as disposicións que regulan o uso do servizo web que o CIFP Porta da Auga pon a disposición dos usuarios de internet.

O CIFP Porta da Auga é o titular dos distintos elementos incluídos no dominio:https://www.portadaauga.es 

Todo o contido que se recolle nesta web emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade das disposicións e actos que teñan que ser publicados formalmente en boletíns oficiais. Non obstante, adicaranse os recursos e esforzos precisos para tratar de que a información contida sexa exacta e estea actualizada. 

O CIFP Porta da Auga non garante a inexistencia de erros no contido desta páxina web, nin de que a información recollida na mesma se atope totalmente actualizada.

O CIFP Porta da Auga non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na páxina web con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

O CIFP Porta da Auga non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns a páxinas externas sobre as que non se ten ningún control, debendo o usuario desta páxina web, en todo caso, aterse ás condicións de uso específicas das devanditas ligazóns.

O CIFP Porta da Auga resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

Propiedade intelectual 

Os contidos que se proporcionan a través desta web (imaxes, artigos, fotografías, sons, textos, animacións, vídeos, etc) así como o código fonte, os deseños gráficos, logotipos, marcas propias ou calquera outra información que se recolle na dirección www.portadaauga.es están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de CIFP Porta da auga e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación ou transformación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito de CIFP Porta da Auga. As persoas que visiten a páxina web só poderán empregar o contido que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incurrir en actividades ilícitas. 

Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por CIFP Porta da Auga. Levaranse todas as accións civís ou penais que correspondan no caso de non seren respectados estes dereitos por parte das persoas usuarias da web.

Tratamento e protección de datos

  1. a) A utilización dos datos de carácter persoal que se realice a través desta web estará suxeito ao establecido pola Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos de persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais normativa aplicable. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco da persoa afectada, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos de persoais e garantía dos dereitos dixitais.
  1. b) En cumprimento do disposto na citada Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos de persoais e garantía dos dereitos dixitais, o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

Lei aplicable e xurisdición

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba á páxina web,  será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso da páxina web, os Xulgados e Tribunais da cidade de Lugo.

Sobre a política de cookies

Esta Política de cookies explica que son as cookies e como as usamos. Debe ler esta política para comprender que son as cookies, como as usamos, os tipos de cookies que usamos i.e, a información que recollemos mediante cookies e como se usa esa información e como controlar as preferencias das cookies. Para obter máis información sobre como usamos, almacenamos e mantemos os seus datos persoais seguros, consulte a nosa Política de privacidade.En calquera momento pode cambiar ou retirar o seu consentimento da Declaración de cookies no noso sitio web.Aprende máis sobre quen somos, como nos podes contactar e como procesamos os datos persoais na nosa Política de privacidade.O seu consentimento aplícase aos seguintes dominios: portadaauga.es
 

Que son as cookies?

As cookies son pequenos ficheiros de texto que se usan para almacenar pequenas informacións. As cookies gárdanse no seu dispositivo cando o sitio web está cargado no seu navegador. Estas cookies axúdannos a que o sitio web funcione correctamente, a facer o sitio máis seguro, a proporcionar unha mellor experiencia de usuario e a entender como funciona o sitio web e a analizar o que funciona e onde precisa mellora.

Que tipos de cookies usamos?

Imprescindible: algunhas cookies son esenciais para que poidas experimentar a completa funcionalidade do noso sitio. Permítennos manter sesións de usuarios e evitar calquera ameaza de seguridade. Non recollen nin almacenan información persoal. Por exemplo, estas cookies permítenche iniciar sesión na túa conta e engadir produtos á túa cesta e facer a compra seguramente.

Estatísticas: Estas cookies almacenan información como o número de visitantes do sitio web, o número de visitantes únicos, que páxinas do sitio web foron visitadas, a fonte da visita, etc. Estes datos axúdannos a comprender e analizar o bo rendemento do sitio web. onde precisa mellora.

Funcionais: son as cookies que axudan a certas funcionalidades non esenciais do noso sitio web. Estas funcións inclúen incrustar contido como vídeos ou compartir contidos no sitio web en plataformas de redes sociais.

Preferencias: Estas cookies axúdanos a almacenar a súa configuración e preferencias de navegación como as preferencias de idioma para que teña unha experiencia mellor e eficiente en futuras visitas ao sitio web.

Como podo controlar as preferencias das cookies?

Se decides cambiar despois as súas preferencias a través da súa sesión de navegación, pode facer clic na pestana “Política de privacidade e cookies” da pantalla. Aparecerá de novo o aviso de consentimento permitíndolle cambiar as súas preferencias ou retirar o seu consentimento completamente.

Ademais disto, diferentes navegadores fornecen diferentes métodos para bloquear e eliminar as cookies utilizadas polos sitios web. Podes cambiar a configuración do teu navegador para bloquear / eliminar as cookies. Para obter máis información sobre como xestionar e eliminar as cookies, visite wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es