Os muros separan – vídeo elaborado polo alumnado do CS Educación Infantil polo Día Mundial dos Dereitos da Infancia

Con motivo da conmemoración do Día Mundial dos Dereitos da Infancia o 20 de novembro, o alumnado do Ciclo Superior de Educación Infantil elaborou en colaboración co alumnado de 3º de Educación Primaria do CEIP Paradai un vídeo reivindicativo conxugando arte e dereitos, e experimentando as visións dende diferentes idades.

Xornada técnica sobre a colocación de cerámica de gran formato Coverlam

O pasado venres 10 de novembro tivo lugar no centro unha xornada técnica sobre colocación de cerámica de gran formato Coverlam, organizada polo departamento de Edificación e Obra Civil e coa colaboración das empresas Grespania, Rubí e Construdeco. Esta formación estivo dirixida tanto ao alumnado como a profesionais do sector e outras persoas interesadas na materia, e durante a mesma realizáronse tarefas demostrativas de manipulación de pezas e colocación.

As empresas patrocinadoras do evento Grespania e Rubí son fabricantes de material cerámico e máquinas cortadoras, así como todo tipo de accesorios para o manexo deste produto, respectivamente.

 

Participación no programa NATURÉZATE-Plan Proxecta

No curso 22/23 que acaba de rematar, o alumnado dos Ciclos Formativos de Grao Básico en Servizos Administrativos e Mantemento de Vehículos participou en diversas actividades complementarias relacionadas co módulo de Ciencias Aplicadas.  Entre estas accións destacou a participación no programa Naturézate do Plan Proxecta, a través da súa liña “Voando no inverno”, asociada ao coñecemento das aves invernantes e dos ecosistemas húmidos costeiros que empregan para descansar e alimentarse.

 

O proxecto AVES E NATUREZA EN RIBADEO buscou achegar ao alumnado aos ecosistemas e espazos naturais protexidos da contorna, empregando as aves coma un recurso educativo que permite apreciar a gran diversidade de especies deste grupo faunístico e o papel que desenvolven nos ecosistemas.

 

 

 

 

 

O grupo das aves, a diferenza doutros coma insectos ou mamíferos, resulta un dos máis ricos en especies que poden ser relativamente doadas de observar de día con materiais sinxelos coma uns binoculares e un pouco de paciencia. Isto permite apreciar a riqueza de ecosistemas próximos e valorar a importancia da conservación destes e sentirse partícipes na toma de decisións neste sentido.

 

Traballamos en base a dúas actividades nas que participou alumnado de 1º e 2º cursos de Ciclo de Grao Básico en Servizos Administrativos e Mantemento de Vehículos.

  • A primeira das actividades consistiu na asistencia a unha charla e un obradoiro ofertados polo propio programa Naturézate. O alumnado asistiu na mesma xornada a unha charla titulada “Achegamento á biodiversidade galega”, na cal os estudantes puideron coñecer os principais espazos naturais e ecosistemas asociados da nosa comunidade, así como os principais grupos faunísticos e de flora.
  • A segunda delas consistiu nunha visita a un humidal protexido para a observación de aves acuáticas invernantes. O obxectivo era que o alumnado puidese estudar e comprender como funciona un ecosistema dunha ría-estuario e comprender a súa importancia coma lugar de alimentación e refuxio para moitas especies de aves residentes e migratorias. O humidal escollido pola súa facilidade de acceso e a diversidade de especies foi a Ría de Ribadeo, que percorrimos por ambas as beiras seguindo as aves que se ían desprazando coa marea. Aproveitamos o desprazamento para antes facer un pequeno percorrido pola costa de Ribadeo, enmarcada dentro do ZEC As Catedrais, onde tamén puidemos avistar diferentes especies de aves comúns e invernantes. O alumnado participante informouse previamente sobre os lugares a visitar e as aves que se poderían observar e entras as accións levadas a cabo están a elaboración dun tríptico para a visita e a realización de fichas de rexistro para as aves avistadas. Tamén subimos as citas das aves invernantes a través da plataforma internacional iBird.

Oboradoiro de arte efémera e estampación con lixo mariño

Isa García (bióloga), integrante do colectivo artístico “Retoque Retro” foi a guía e relatora da actividade formativa “Obradoiro de Arte Efémera e Estampación con Lixo Mariño”, dirixido ao alumnado de 1º curso do Ciclo formativo de Atención a Persoas en Situación de Dependencia e do Ciclo formativo de Educación Infantil do CIFP Porta da Auga (Ribadeo).
Nesta formación o alumnado e profesorado adquiriron coñecementos e habilidades para realizar pezas de arte empregando só plástico e lixo procedente das praias.
O obxectivo desta actividade é concienciar ao alumnado e, por extensión a toda a comunidade sobre a importancia da reciclaxe, reutilización e redución dos residuos promovendo o desenvolvemento sostible e o coidado do medio ambiente.
Con Retoque Retro, o alumnado e profesorado realizou intervencións artísticas entre elas esculturas efémeras e prendas de roupa estampadas empregando residuos procedentes do mar.
Unha verdadeira actividade sensibilizadora sobre a problemática dos residuos plásticos nos océanos e mares da Terra e as súas consecuencias ambientais e sociais.

Espazos de Tecnoloxía Aplicada

Adecuación de taller para impartir formación en ISFV (Instalación Solar Fotovoltaica) compatibles coa IRVE (Infraestrutura de Recarga para Vehículos Eléctricos

Rematáronse as instalacións do proxecto de adecuación dos talleres de Electricidade para impartir dous puntos clave nas instalación eléctricas actuais:

  1. Instalacións solares fotovoltaicas para autoconsumo (ISFV)

  2. Instalacións eléctricas nos edificios de vivendas e garaxe comunitario axeitadas para colocar puntos de recarga do vehículo eléctrico (IRVE) no garaxe comunitario do edificio.

No primeiro punto realizouse una ISFV con 18 paneis fotovoltaicos que se colocaron nun lateral do taller nº2 da familia de Transporte e mantemento de vehículos cableándose ata o taller nº4 de Electricidade. Pódese ver un par de vídeos aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=DgHTcTGnT5k

https://www.youtube.com/watch?v=LbJmCb2j-Qw

No segundo punto colocáronse dúas centralizacións de contadores alimentadas dende una caixa común de fusibles, de xeito que se poden realizar una simulación das instalacións dos edificios para realizar a alimentación dos puntos de recarga colocados nas prazas de aparcamento dun garaxe comunitario. Deste xeito podemos facelo de dúas maneiras de xeito individual (una vivenda-un punto de recarga) ou de xeito colectivo (varias vivendas para un punto de recarga). Na maqueta realizada pódese realizar a instalación dos dous xeitos escollendo a centralización de contadores que lle pertence.

Unha explicación con figuras desta maqueta podémola ver aquí:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpportadaauga/aulavirtual/course/view.php?id=562

Para estas instalación o profesor Benito Fernández Rey, xefe de departamento de Electricidade, presentou un proxecto a finais de 2021 que foi premiado xunto con outros 14 centros de secundaria de toda Galicia con 55.000 €.

A dotación ven dada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional a través dos fondos Next Generation da UE na convocatoria feita pola Xunta de Galicia.