Datas probas libres 2022

Nos seguintes enlaces pódense consultar as datas e horarios da convocatoria de 2022 das probas libres que próximamente se levarán a cabo no centro.

IMPORTANTE: CAMBIO DE PRAZO PARA SOLICITAR BECA PARA O PRÓXIMO CURSO (2022/2023)

Adiántase o prazo para solicitar Becas de ensinanzas universitarias e ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias durante o curso 2022-2023. 

Pódese consultar toda a información na páxina do Ministerio de Educación e Formación Profesional: Portada – Becas y ayudas para estudiantes | Ministerio de Educación y Formación Profesional (becaseducacion.gob.es)