Publicadas as listaxes de adxudicación definitiva de becas erasmus para o curso 2020-21

Publicouse a listaxe definitiva de persoas que teñen dereito a unha beca erasmus para o presente curso 2020-21. Ábrese un periodo de 5 días lectivos para que as persoas interesadas poidan presentar as reclamacións oportunas se así o estiman conveniente.

Pódese acceder á listaxe a través do seguinte enlace: https://portadaauga.es/wp-content/uploads/2021/01/Lista-becas-Erasmus.odt

CURSO DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN ESCOLAR

Un ano máis, por terceiro ano consecutivo, desde a comisión de convivencia do CIFP Porta da Auga seguimos apostando pola formación do noso alumnado na resolución pacífica de conflitos e no coñecemento e práctica das habilidades que permiten establecer vías dialogadas para a resolución dos mesmos, como a mediación. Á volta das vacacións de nadal, durante os días 12,14 e 18 de xaneiro, impartiranse 3 sesións teorico-prácticas nas que se abordarán conceptos clave, tanto para a comprensión do potencial educativo do conflito, como para a práctica de estratexias e habilidades que nos permitan afrontar e resolver os mesmos de xeito positivo. O alumnado que remate a formación pasará a formar parte do equipo de mediadoras/es do CIFP Porta da Auga.

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE MÁSCARAS

O pasado 25 de novembro, con motivo da conmemoración do día internacional contra a violencia de xénero, realizouse un concurso de deseño de máscaras de protección no que podía participar todo o noso alumnado. Despois de valorar o resultado de todos os deseños presentados, a comisión de igualdade nomeou gañadora á alumna de 2º de educación infantil, Lorena Rodríguez Alvite, á que se lle fixo entrega dun vale de compra por valor de 50 euros para gastar no mercado local de Ribadeo e que tamén foi recoñecida empregando o seu deseño para estampar as máscaras que posteriormente se repartirían entre toda a comunidade educativa do Porta da Auga.

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A REALIZACIÓN DA FCT (SEGUNDO PRAZO)

Todo o alumnado que teña dereito a percibir unha axuda económica para a realización da FCT no periodo de setembro-decembro de 2020, poderá realizar a solicitude antes do vindeiro día 14 de novembro. O alumnado que opte á mesma deberá rematar obrigatoriamente o periodo de formación en centros de traballo antes do día 31 de decembro do 2020. No caso do alumnado que teña horario flexible con autorización da dirección xeral e remate despois do 31 de decembro de 2020 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.

As solicitudes, xunto cos anexos requeridos , serán facilitados ao alumnado por parte do centro educativo onde estean matriculados/as, e só se poderán presentar nese mesmo centro no momento de realizar a FCT.

Máis información no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/fp/axudas-fct-2020-resolucion-prazo-1

CONCURSO DESEÑO DE MÁSCARAS

Con motivo do día 25 de novembro, día internaconal contra a violencia de xénero, o CIFP Porta da Auga, así como outros centro educativos da vila, participamos na iniciativa levada a cabo desde o Concello de Ribadeo pola que se convoca un concurso de deseño de máscaras de protección.

Os premios consistirán na obtención dun vale de 50 euros para gastar no comercio local, mais o dereito a estampar o deseño gañador nas máscaras que o CIFP Porta da Auga repartirá entre as persoas que forman parte da comunidade educativa.

Para consultar as bases do concurso premer no seguinte enlace: Bases concurso de máscaras contra a violencia de xénero.