Coordinación de convivencia

 

Comisión de convivencia


Equipo de Mediación Porta da Auga

Desde o curso 2016-2017 un grupo de alumnado e de profesorado do CIFP Porta da Auga decidiu comezar a formarse na aplicación de  técnicas e estratexias favorecedoras da resolución pacífica de conflitos, pensando no conflito como unha posibilidade potencial para a aprendizaxe e o crecemento persoal. Como resultado deste traballo, en novembro de 2018 creábase no noso centro o equipo de mediación educativa destinado a promover e favorecer a convivencia e a resolución dos conflitos a través de vías dialogadas e non violentas, empregando para elo as habilidades sociais como un recurso imprescindible que garantiza o desenvolvemento da competencia social, incidindo deste xeito na mellora das relacións sociais, da vida persoal, e no desenvolvemento da práctica profesional.

Apostamos por abordar o conflito desde o diálogo...

Plan de Convivencia

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es