DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL   

  QUEN O FORMA?

  A orientadora, xefa do departamento. 

 A coordinadora de emprendemento, xefa do departamento de FOL. 

 Un membro do profesorado de cada familia profesional que existe no centro:  Transporte e Mantemento de Vehículos, Electricidade e Electrónica,  Edificación e Obra Civil, Administración e Xestión e Servizos Socioculturais e á Comunidade.

 QUE FUNCIÓN TEN?

  • Informar sobre as diferentes opcións académicas e profesionais ao noso alumnado ou a calquera outra persoa.
  • Informar e orientar as persoas que participen no procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional. 
  •  Fomentar o emprendemento. Xestionar a bolsa de emprego.
  •  Realizar estudos de inserción laboral e de mercado laboral.
  •  Elaborar propostas acerca dos perfís profesionais que demanden as empresas da contorna.
  •  Colaborar coas titorías e co resto do profesorado na detección de problemas de aprendizaxe. 

QUEN PODE SOLICITAR INFORMACIÓN E/OU ORIENTACIÓN?

Todo o alumnado do centro e as persoas alleas interesadas en obter información e/ou orientación académica e/ou profesional.

EN QUE HORARIO SE PODE ACUDIR?

Preferentemente con cita previa, solicitada a través do correo do DIOP ou a través do teléfono do centro. 

CONTACTO

Email: orientacion.cifp.portadaauga@edu.xunta.gal

Tfno: 982128894

Enderezo: Avda de Luarca s/n

Web: https://portadaauga.es

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es