DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL   

QUEN O FORMA?

A orientadora, xefa do departamento. 

A coordinadora de emprendemento, xefa do departamento de FOL. 

Un membro do profesorado de cada familia profesional que existe no centro:  Transporte e Mantemento de Vehículos, Electricidade e Electrónica,  Edificación e Obra Civil, Administración e Xestión e Servizos Socioculturais e á Comunidade.

QUE FUNCIÓN TEN?

  •  Informar sobre as diferentes opcións académicas e profesionais ao noso alumnado ou a calquera outra persoa.
  •  Informar e orientar as persoas que participen no procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da competencia     profesional. 
  •  Fomentar o emprendemento. Xestionar a bolsa de emprego.
  •  Realizar estudos de inserción laboral e de mercado laboral.
  •  Elaborar propostas acerca dos perfís profesionais que demanden as empresas da contorna.
  •  Colaborar coas titorías e co resto do profesorado na detección de problemas de aprendizaxe. 

QUEN PODE SOLICITAR INFORMACIÓN E/OU ORIENTACIÓN?

Todo o alumnado do centro e as persoas alleas interesadas en obter información e/ou orientación académica e/ou profesional.

EN QUE HORARIO SE PODE ACUDIR?

Preferentemente con cita previa, solicitada a través do correo do DIOP ou a través do teléfono do centro. 

CONTACTO

Email: orientacion.cifp.portadaauga@edu.xunta.gal

Tfno: 982128894

Enderezo: Avda de Luarca, 4

Web: https://portadaauga.es

Contacto