PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DO CIFP PORTA DA AUGA

VÍDEO SOBRE O PROCEDEMENTO DE EVACUACIÓN DO CENTRO

Consulta o Plan de Autoprotección do Centro Integrado premendo no seguinte cadro:

Consulta as fichas de actuación sobre o procedemento ante un caso de incendio ou emerxencia no CIFP:

Vídeo explicativo das normas de seguridade en talleres e aulas do Centro Integrado de Formación Profesional.

Podes descargar a presentación anterior en formato Power Point sobre as normas de seguridade en talleres e aulas dos Centros Integrados de Formación profesional premendo no seguinte cadro:

Contacto