COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTERNACIONAIS

O CIFP Porta da Auga ten unha longa tradición na realización de mobilidades erasmus para a realización de prácticas (FCT) no estranxeiro.

Dende o centro consideramos este tipo de accións como unha magnífica oportunidade para que o noso alumnado poida vivir unha experiencia enriquecedora e desenvolva novas competencias nos ámbitos lingüísticos e profesionais. Do mesmo xeito, consideramos que a participación no Programa Erasmus+, e o desenvolvemento dunha estratexia de internacionalización do noso centro a través do mesmo, tamén pode aportar unha maior calidade á ensinanza que impartimos, xa que nos facilita o acceso a outros contextos educativos e laborais nos que se levan a cabo prácticas profesionais diferentes ás nosas e das que podemos seguir aprendendo para mellorar no que facemos día a día.

Durante os derradeiros anos dende o noso centro educativo leváronse a cabo diversas mobilidades no marco dos diferentes Programas Erasmus. Participamos nos mesmos a través da elaboración de proxectos propios para a mobilidade de persoas que nos permiten ofrecer tanto ao noso alumnado, como ao noso profesorado, a posibilidade de realizar estadías formativas no estranxeiro . Países como Alemaña, Italia, Malta e Portugal foron algúns dos últimos destinos elexidos polas persoas participantes. 

Na actualidade desde CIFP Porta da Auga renovamos recentemente as nosas acreditacións que certifican que somos unha institución avalada para realizar mobilidades erasmus cun estándar de calidade. Dispoñemos de:

  1. Carta ECHE: para a mobilidade de alumnado e persoal de educación superior (ciclos superiores).
  2. Acreditación VET (KA120): para a mobilidade de alumnado e persoal de ciclos medios e Fp Básica.

Erasmus Policy Statement

 

MOBILIDADES ERASMUS CURSO 2022-23FLENSBURGO

Outubro de 2022

No mes de outubro, o coordinador de programas internacionais, Adrián López, realizou unha mobilidade a Flensburgo para coñecer de primeira man unha experiencia pedagóxica de educación na natureza pioneira en Alemaña, o Waldkindergarten ubicado na cidade de Flensburgo, fundado en 1993 baixo a dirección pedagóxica de Petra Jäger.

O obxectivo da mobilidade foi o de profundar no coñecemento dunha metodoloxía educativa que toma como referente a relación que se establece entre as nenas e nenos e a natureza, baseada no respeto e o aproveitamento dos diferentes elementos que esta ofrece, e que serven de recursos pedagóxicos para favorecer o xogo libre e espontáneo, a creatividade, a toma de decisións, a responsabilidade, etc. En definitiva, unha contorna inmellorable para o desenvolvemento das crianzas.

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es