Bolsa de Emprego

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, o CIFP Porta da Auga informa das seguintes consideracións:

O responsable do tratamento dos datos é o CIFP Porta da Auga , con CIF: Q2701008A, dirección postal: Avenida de Luarca,4, 27700, Ribadeo (Lugo), e correo electrónico cifp.portadaauga@edu.xunta.gal

A información e datos de carácter persoal que nos facilita serán tratados e almacenados nun ficheiro titularidade do CIFP Porta da Auga, con obxecto de xestionar a bolsa de emprego. Os datos solicitados son necesarios para a función que foron recadados, e conservaranse só ata que finalice a actividade ou oferta, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais e atender as posibles responsabilidades que puideran derivar do cumprimento da finalidade para a que foron recadados. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal ou sexa imprescindible para o desenvolvemento das actividades. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade de datos, oposición e limitación ao seu tratamento ante CIFP PORTA DA AUGA, Avenida de Luarca, 4, 27700, Ribadeo (Lugo), ou na dirección de correo electrónico cifp.portadaauga@redu.xunta.gal adxuntando copia do seu DNI ou documento equivalente. Igualmente, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación perante a autoridade nacional de control dirixíndose a estes efectos á Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
En caso de calquera dúbida, non dubide en poñerse en contacto connosco na nosa dirección postal, ou no correo electrónico cifp.portadaauga@edu.xunta.gal.

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.