Política de calidade

Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia

A Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia, ten un compromiso claro coa calidade, cuxos piares básicos se asentan nunha formación integral do alumnado que lle facilite a participación activa e responsable como cidadáns. Esta Política de Calidade baséase nuns principios de visión, misión e valores que servirán de marco de referencia para establecer e revisar o Plan estratéxico e os obxectivos de calidade.

Así, a subdirección Xeral de FP de Galicia revisará esta política a lo menos una vez ao ano, para poder verificar a súa adecuación á forma de traballo da Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia.

Nas seguintes iconas amósanse os certificados de calidade vixentes do CIFP Porta da Auga de Ribadeo.

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es